VILLAKS

Vi hedrer det ville i oss og oss i det ville

 

VILLAKS er en ideell organisasjon som jobber med kunnskapsformidling. Ved å bevege oss i spenningsfeltet mellom kunst, forskning og politikk, bruker vi villaksens skjebne som et symbol for å tematisere og skape bevegelse i det eldgamle skille mellom mennesket og naturen. VILLAKS bidrar med sitt arbeid og sine tiltak til FNs Bærekraftsmål Nr. 4 (God utdanning), 11 (Bærekraftige byer og lokalsamfunn, 14 (Livet i havet) & 15 (Livet på vann).

Arbeidet vårt er sprunget ut av, og viderefører vår egen økofilosof Martin Lee Mueller sin tidligere og nåværende forskning på villaks, et kraftig motrop mot holdninger innenfor politikken og forskningen som mener "vi kan bestemme over en arts død."

f08a74_830a02e8e9fa4b83862523e2e4b17bc7_

Tiril Bryn er Cand.Phil. fra UiO. Tiril arbeider som forteller med fokus på kulturarv og fortelling ute i naturen. Hun undersøker i sitt arbeid hvordan folkekulturen, blant annet eventyr, springer ut fra naturen, landskapet og stedet de er skapt, samtidig som de bærer i seg gjenkjennelige elementer på tvers av kulturer verden over. Hun er opptatt av en sammenheng mellom undereventyr, urfolkstradisjoner og moderne vitenskap.

Hun har gjort sammenlignende studier av japanske og norske eventyr ved UiO og tok Muntlig Fortelling-studier ved HiOA (OsloMet) 2014/15. Forteller-virksomheten består av å produsere og turnere med forteller-forestillinger, samarbeide tverrfaglig med kunstnere fra ulike felt, ha workshop i fortellerkunst og ha fortellings-verksteder; der lages nye fortellinger og er et arbeid for å få andre til å lage og fortelle historier. Hun er medlem av Fortellerhuset.

Stine Rosén er sosiolog (UiO), kunstner og yogaterapeut og utforsker i sitt arbeid synergieffekten mellom yoga og kunst. Stine er selv utøvende kunstner og underviser i intuitivt kunstuttrykk. Hennes arbeid belyser hvordan vi kan åpne, uttrykke og skape med hele kroppen som verktøy, der nærvær og lytting er sentralt. Både det terapeutiske og kunstneriske arbeidet handler om å skape nære, poetiske og konfronterende møter, slik at mennesker kan komme i kontakt med dyp inspirerende flyt og intuitiv visdom. Målet er å holde et åpent og inviterende rom som inspirerer til å bevege og skape uten å prestere, og se på hvordan dette formes til ulike visuelle avtrykk, spor, ord, sang og lyd. Dette konseptet formidler hun gjennom egen kunstnerisk praksis samt som terapeut og kursholder.

mlm.jpg

Martin Lee Mueller, PhD, er Postdoctoral Researcher tilknyttet det EU-finansierte forskningsprosjektet "SEAS - Science Education for Action and Engagement toward Sustainability", ved Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, UiO. Debutboken Being Salmon, Being Human - Discovering the Wild in Us and Us in the Wild mottok i 2017 Nautilus Book Award og har inspirert en internasjonal fortellerforestilling.

Forestillingen har turnert i England, Skottland, USA, Canada, og Skandinavia de siste årene, med fokus på geografiske områder og lokalsamfunn der arbeidet for å bevare villaksen står høyt på dagsorden. Dette har blant annet ført gruppen til Yurok Tribe i Nord-California, Coast Salish-urfolksgrupper på Vancouver Island, Anishinabek First Nation i Ontario, skotske landsbyer eller Elvesamene langs Tanaelven. Martin er Affiliate Scholar ved Arne Næss Programme ved Senter for Utvikling og Miljø (SUM) og co-leder for Small Earth Institute.