ĒMERGENS

EN FEIRING AV DET VILLES HJEMKOMST

1 - 7 NOVEMBER 2021

En seremoniell gest, en politisk handling, en takk, feiring og hyllest til det villes hjemkomst. Vi ønsker å invitere til en kollektiv utforsking av hvordan vi kan bryte med narrativer om kollaps, nedgang, utryddelse og krise, og istedenfor samskape nye samtids-narrativer om håp og regenerasjon.

DET VLLES HJEMKOMST

ĒMERGENS - EN FEIRING AV DET VILLES HJEMKOMST skal skape kraftfulle bølger som snakker villaksens sak. Til dette trenger vi et mangfold av stemmer. Vi ønsker å danne en kunnskapsklynge av organisasjoner, forskere, kunstnere, politisk arbeid, aktivister, barn og unge, slik at vi sammen kan sette 'laksebrøl' på agendaen. Vi mener at det er vår borgerplikt å formidle kunnskap om at villaksen er en økologisk og kulturell nøkkelart. Forsvinner villaksen, kollapser ikke bare mange ulike økosystemer, men da forsvinner også mange ulike kulturelle uttrykk. Det å ta vare på og fremelske villaksen er en nøkkel for å ta vare på og fremelske klodens fremtid, og en levende invitasjon til at flere kan komme nærmere en grunnleggende forståelse for hvordan alt liv henger sammen. Vi må formidle dette med ord, men også tørre å bevege oss i arenaer der ord blir fattige.

 

Hvert år i november, når mørket faller over landet, kommer laksen tilbake til Akerselva. Denne metamorfe-fisken har krysset det store Atlanterhavet, luktet, smakt, ant, navigert og husket veien tilbake, svømt opp Oslofjorden, vandret under Oslo S i fullstendig mørke, hoppet opp stryk, klatret opp fisketrappen ved Vulkan, for til slutt å ankomme i stillvannet nedenfor Øvre Foss, i skyggen av Kunsthøgskolen i Oslo. Her fullfører den livssyklusen sin. Liv møter død. Døden forvandler seg til tusen løfter av mer liv framover.

 

Også vi har gitt løfte om å vende tilbake til Akerselva hvert år i november, for å takke, feire og ære det villes hjemkomst til hjertet av byen vår. Mellom 1. og 7. november 2021 arrangerer vi ĒMERGENS - EN FEIRING AV DET VILLES HJEMKOMST. Dette er seremoniell gest, politisk handling og en kollektiv utforsking av hvordan å bryte med narrativer av kollaps, nedgang, utryddelse, eller krise, og istedenfor samskape narrativer om håp og regenerasjon.

 

Vi er forskere, lærere, kunstnere, foreldre, medborgere, bybyråkrater, musikere, forfattere, studenter, elever, sportsfiskere, stemmer som kalles av - og svarer på - elven. Festivalen vil omfatte paneldebatter, kunstneriske innslag, forestillinger, podcast, film, storywalks, pedagogiske prosjekter, installasjoner, publikasjoner og mer.

 

ĒMERGENS - EN FEIRING AV DET VILLES HJEMKOMST arrangeres av VILLAKS i samarbeid med Klimahuset og Universitet i Oslo. Vi har mottatt støtte fra Bydel Sagene og Bydel Grünerløkka Grønne Midler. Vi er enda i planleggingsfasen, og vi vil oppdatere denne siden fortløpende med oppdateringer.

 

Vi inviterer deg hjertelig til å delta i denne generasjonssamtalen! Bli med og gi din unike stemme til festivalen. 

 

 

 

OPEN CALL / SØKNAD:

Har du et prosjekt, et uttrykk, en stemme som du kan tenke deg å bidra med? Vi oppfordrer kunstnere, forskere, poeter, musikere, skoler, aktivister og organisasjoner til å ta kontakt. Send gjerne enkel søknad til

 

levevillaks@gmail.com:

  • En kort beskrivelse av deg og ditt prosjekt/ din forestilling/ ditt konsept

  • Målgruppe

  • Antall aktører og total varighet

  • Behov for lyd, lys og scenestørrelse.

  • Legg gjerne ved link til nettside om mulig, samt relevante bilder og video og eventuell info fra tidligere prosjekter.

 

Søknadsfrist: 15. september 2021

 

 

 

 

Vi ønsker å kroppsliggjøre, invitere til undring, vi ønsker å bevege, vi ønsker å flytte perspektiv, holdninger, følelser, metaforer og narrativer om verden og oss selv, og viktigst av alt, ønsker vi å formidle dette gjennom håp.