DSC_0163.jpg

VILLAKS

KUNST
ØKOFILOSOFI
AKTIVISME
FORSKNING
FESTIVAL

"Life is animated water."

Vladimir Vernadsky

DSC_0163.jpg

VILLAKS er en ideell organisasjon som jobber med kunnskapsformidling. Ved å bevege oss i spenningsfeltet mellom kunst, forskning og politikk, bruker vi villaksens skjebne som et symbol for å tematisere og skape bevegelse i det eldgamle skille mellom mennesket og naturen. VILLAKS bidrar med sitt arbeid og sine tiltak til FNs Bærekraftsmål Nr. 4 (God utdanning), 11 (Bærekraftige byer og lokalsamfunn, 14 (Livet i havet) & 15 (Livet på Land).

I en samtid der undergang, klimakrise og pandemi råder, inviterer MOTSTRØMS Villaksfestival til å utforske hvordan vi sammen kan skape nye kulturelle narrativer om en samtid og en fremtid der frykt erstattes av håp. Festivalen hyller det villes hjemkomst til byen hver høst idet laksen går oppover Akerselva og ankommer midt iblant oss. Med dette bidrar MOTSTRØMS til en gjentagende kultur- og natur-arena for felles undring, kjærlighet for alt levende, lytting og kritisk refleksjon, og for en periodisk, demokratisk, offentlig samtale rundt vårt forhold som mennesket til den mer-enn-menneskelige verden.

IMG_9302.JPG

MOTSTRØMS inviterer til en åpen, kritisk og undrende dialog, der barn, unge og voksne skal kunne reflektere over det eldgamle skillet mellom mennesket og naturen. Villaksens og oppdrettlaksens skjebne er et tydelig eksempel på at skillet er en vedvarende utfordring i vår tid. Hvordan står menneskets erklærte underleggelse av alt levende i direkte sammenheng med klimakrisen og naturmangfold-krisen.

Vi gir en stemme til villaksen, og vi løfter frem de stemmene som snakker villaksens sak. Dette går vi i møte med et mangfold av språk, kunnskapsformer og formidlingskanaler. Ta gjerne kontakt med innspill, ideer, spørsmål.

Motstrøms plakat (1) jpg.jpg
Motstrøms program jpg.jpg